اهداف شرکت گنجینه پردیس

 اهداف کیفی شرکت 

۱- تلاش در جهت کسب اعتماد و اطمینان مشتریان از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آنها، انجام شایسته و دقیق حمل و نقل ها برمبنای پایبندی به اصول کاری والزامات قانونی وتعهد به رعایت برنامه زمان بندی و اجرای به موقع حمل و نقل ها

اهداف:

·        افزایش میزان رضایت فولاد خوزستان از ۸۸ به ۹۰ تا پایان بهمن ۹۷

·        حفظ رضایت مشتریان فولاد ی  در میزان ۸/۹۵ تا ۹/۵

·        حفظ درصد تحویل به موقع حمل های صورت گرفته (محصولات)

·        حفظ درصد حمل های کامل (محصولات)

 

۲- افزایش سطح رضایت مشتریان و رسیدگی موثر و به موقع به شکایات و موارد نارضایتی مشتریان و جبران سریع خدمات نامنطبق ارایه شده به مشتری

اهداف:

·        حفظ درصد شکایات و موارد نارضایتی مشتری (محصولات) به میزان ۱/۰ درصد .

·        کاهش زمان رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و موارد نارضایتی مشتری (محصولات) از ۲۲ روز کاری به ۲۰ روز کاری

·        افزایش رضایت مشتری از فرایند رسیدگی به شکایات (فولاد خوزستان)

۳- ارتقای کیفی و ایمن عملیات حمل و نقل از طریق ارزیابی و انتخاب صحیح راننده های دوره دیده و وسایط نقلیه مطمئن و نظارت مستمر بر ارائه خدمات توسط راننده ها و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنها

اهداف:

·        افزایش میزان رضایت رانندگان حمل محصولات از ۴/۸۲ به ۸۵

·        افزایش میانگین نمره ارزیابی رانندگان حمل محصول از ۷۵ به ۸۰

·        حفظ میزان رضایت رانندگان حمل محصول

۴- توجه به کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه و عامل کسب و کار از طریق جذب کارکنان شایسته، ارتقای سطح دانش فنی آنها و برگزاری آموزشهای مورد نیاز

اهداف:

·        افزایش میزان رضایت کارکنان

·        افزایش سرانه آموزش کارکنان

·        افزایش درصد تحقق برنامه های آموزش کارکنان از ۸ ساعت به ۲۰ ساعت

·        میانگین نمره اثر بخشی دوره های آموزشی (از نظر فراگیر) از ۶۹ به ۷۵ ساعت

·        میانگین نمره اثر بخشی دوره های آموزشی (از نظر مافوق) از ۳۳/۷۵به ۳۵ ساعت

 

۵- تعهد و التزام عملی به بهبود مستمر شرکت از طریق اندازه گیری عملکرد فرایندها و تدوین و پایش اهداف کیفیتی

اهداف:

·        کاهش زمان رسیدگی و حل مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری از ۲ ساعت به ۱/۵ ساعت برای موارد داخلی

·        کاهش زمان رسیدگی و حل مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری از ۵ روز به ۳ روز برای موارد خارجی

·        حفظ درصد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موثر در عدد ۱۰۰

·        افزایش درصد اقدام پیشگیرانه به اقدام اصلاحی از ۲۸ درصد به ۳۰ درصد

·        کاهش تعداد عدم انطباقات ممیزی داخلی در خصوص کنترل مستندات از یک مورد به صفر مورد تا

·        افزایش درصد شاخص های در محدوده قابل قبول از ۷۰ به ۷۵

·        افزایش تحقیق اهداف کیفی به میزان ۷۵ درصد

·        کاهش تعداد انطباقات ممیزی داخلی از ۸ مورد به ۵ مورد

·        افزایش درصد تحقیق مصوبات بازنگری مدیریت به ۸۰ درصد

·        حفظ درصد اسناد حمل ارسال شده با نقص برای مشتری در میزان صفر

·        حفظ درصد اسناد حمل ارسال شده با نقص برای مشتری (فولاد خوزستان) در میزان صفر

·        کاهش درصد بارنامه های باطل شده از ۲ درصد به ۱ درصد

·        حفظ میانگین مدت زمان دریافت خسارت از بیمه در زمان ۲ ماه

 

۶- افزایش درآمدها و شاخص های سودآوری حاصل از ارائه خدمات حمل ونقل شرکت از طریق گسترش فعالیت های شرکت و عقد قرادادهای جدید

اهداف:

·        افزایش تعداد قراردادهای شرکت به میزان چندید قرارداد تا پایان سال

·        کسب درآمد شرکت به همان میزان سال قبل

·        حفظ درصد مطالبات از مشتریان (فولاد خوزستان) در میزان صفر

·        کاهش درصد مطالبات از مشتریان (حمل محصول) از ۶۸ درصد به ۳۰ درصد

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *