دفتر پایانه حمل و نقل پایانه ها

 

 

شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا از طریق جاده ای داخل کشور فعالیت می نماید و هدف خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند.

شرکت گنجینه پردیس با داشتن سه شعبه در پایانه حمل و نقل شهرستان اهواز – دفتر خدمات رفاهی  رانندگان و ارسال محصول واقع در درب ۲

 فولاد خوزستان و دفتر مرکزی گنجینه پردیس  فعال می باشد.

 

 

دفتر حمل و نقل پایانه اهواز:

  • اعلام بار تمامی بار ها در شهرکت حمل و نقل شهرستان اهواز
  • مدیریت ناوگان ملکی شرکت گنجینه پردیس
  • پاسخ گویی به مسائل و مشکلات رانندگان در جهت بار های بارگیری شده و غیره ...