دفترستادی

شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا از طریق جاده ای داخل کشور فعالیت می نماید و هدف خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش

رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند.

شرکت گنجینه پردیس با داشتن سه شعبه در پایانه حمل و نقل شهرستان اهواز – دفتر خدمات رفاهی  رانندگان و ارسال محصول واقع در درب ۲ فولاد خوزستان و دفتر مرکزی گنجینه پردیس  فعال می باشد.

                       دفتر مرکزی:

  • مدیریت شرکت گنجینه پردیس
  • پشتیبانی تمام سیستم های
  • کامپیوتری و سیستم های مکانیزم ارتباطی دفاتر و شعب شرکت گنجینه پردیس
  • مدیریت مالی شرکت گنجینه پردیس
  •                           عقد قراردادهای تمام پروژهای فولادی ،معادن و حمل و نقل درون وبیرون استانی  شرکت گنجینه پردیس

مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات ،راه اندازی سازمانها