تاریخچه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اهواز

۸۴ سال پیش در اسفند ۱۳۱۰ هجری خورشیدی،تاریخچه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اهواز بصورت تجمعی از تجار ملی استان خوزستان تحت عنوان”اتاق تجارت ناصری” تشکیل گردید.ساختمان قدیمی اتاق بازرگانی اهواز در سال ۱۳۴۰ ذر زمینی به مساحت تقریبی ۱۶۰۰ متر مربع شامل دو طبقه و سالن بزرگ آمفی تئاتر به گنجایش ۱۷۶ نفر ساخته شد و هم اکنون ساختمان مدرن و زیبایی به جای آن ساخته و مورد بهره برداری شده است.