خدمات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

  • صدور و تمدید کارت بازرگانی
  • صدور گواهی مبدا برای صادرکنندگان که متقاضی صدور این گواهی جهت ارائه به خریدار خارجی می باشند.
  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط هرچه بهتر اعضا با بخش خصوصی سایر کشورها در قالب پذیرش و اعزام هیئت های تجاری،برگزاری نمایشگاه ها ،میزها و نشست های تخصصی و…
  • ارائه مشاوره به اعضاء اتاق در زمینه های تخصص همچون امور مالیاتی،حقوقی،گمرکی،بانکی بیمه ای صادرات ،واردات و ….
  • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با امور مربط به فضای کسب و کار با هدف ارتقاء سطح آگاهی فعالان اقتصادی در قالب کارگاه آموزشی، سمینار همایش و ….