اهمیت رضایت مشتری

 اهمیت رضایت مشتری

آیا تاکنون، با خود اندیشیده اید، چرا باید مشتریان خودتان، را راضى کنید و راضی نگه دارید؟

برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ رضایت او، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد :

۱ – هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا ۱۱ برابر نگهداری یک مشتری قدیم است.

۲ – برای افزایش دو درصدی مشتری، باید ۱۰% هزینه کرد.

۳ – ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار ۱۰۰ مشتری دیگر است.

۴ – رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت های بعدی شرکت هاست.

۵ – رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگری چون سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه محصول و… می باشد.

۶ – ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان است.

۷ – انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت های کارآمد هر شرکتی است.

۸ – مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند.

۹ – برای جلب اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده اید، عمل کنید.

۱۰ – معادل ۹۸ درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا می روند.

۱۱ – احتمال این که مشتریان کاملاً راضی (شاد) مجدداً از شرکت شما خرید کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی است.

۱۲ – گوش دادن به شکایت مشتری ۹۰ درصد کار است و حل کردن آن ۷ درصد و پیگیری برای اطلاع ازراضی شدن مشتری هم ۳ درصد دیگر است.
منبع:IQI Academy