پیام مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

**

با سلام ، عرض ادب و احترام

سپاس بیکران به درگاه ایزد منان ، که در هر شئون و احوال همواره یاری رسان و پشتیبان این شرکت بوده است .

همچنین ضرور می داند از تمامی مدیران ، کارشناسان بویژه مدیریت ارشد فولاد خوزستان که چنین فرصتی را برای همکاران خود از شرکت گنجینه پردیس ایجاد نمودند تا با بهره گیری از تجربیات و دانش روز بتواند با استفاده از ظرفیت های قابل دسترس و در عین حال با درایت هیات مدیره و حداکثر تلاش و زحمات بی وقفه  ، بویژه شرایط دشوار و ناپایدار بازار کسب و کار ، وظایف و مسئولیت های مفید را بصورت نظام مند و در قالب برنامه ها و اهداف به نحو شایسته و در خور و شایان توجه به ظهور رسانده و با ارائه خدمات مطلوب ، رضایت خداوند سبحان و مدیران محترم و ارشد فولاد و سهامداران محترم را تا سرحد انتظارات و امکانات موجود فراهم نموده اند نهایت امتنان وسپاسگذاری بنمایم .

     صادقی مجد

**