گواهینامه Iso 10004:2018-10002:2018-9001:2015

شرکت فولاد لجستیک

( گنجینه پردیس-فولاد ریل جنوب)

در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا از طریق جاده ای  وریلی داخل کشور فعالیت می نماید و هدف خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند. به باور ما تحقق این نگرش در گرو“جلب رضایت مشتری و خلق مشتریان وفادار” می باشد و بدین منظور، ما “نظام مدیریت کیفیت” را مطابق با خواسته های  استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 ، ISO10002:2018 وISO10004:2018 اجرا نموده

ISO10004:2012

ISO9001:2008

ISO10002:2014